HP LaserJet P2015 Printer series - Настройки за качество на печат

background image

Настройки за качество на печат

Настройките за качество на печат влияят на разделителната способност на печата и на
използването на тонер.

Използвайте следната процедура, за да промените настройките за качество на печат:

1.

Отворете "Свойства на принтера" (или Printing Preferences (Предпочитания за печат)
в Windows 2000 и XP). За указания вижте

Конфигуриране на принтерския драйвер за

Windows

или

Конфигуриране на принтерския драйвер за Macintosh

.

2.

В раздела Хартия/Качество или в Завършване (раздел Тип хартия/Качество за някои Mac
драйвери), изберете настройката за качество на печат, която искате да използвате. Налични
са следните опции:

1200 dpi: Тази настройка използва ProRes 1200, за да се видят и най-фините линии на
очертанията при 1200 x 1200 dpi.

1200 dpi ефективно качество на получения резултат: Тази настройка осигурява
ефективно качество на получения резултат при 1200 dpi, като използва FastRes 1200.

600 dpi: Тази настройка осигурява 600 x 600 dpi на изхода с Resolution Enhancement
technology (технология за подобряване на разделителната способност) (REt) за по-
добро качество на текста.

EconoMode (Икономичен режим): Текстът се отпечатва с по-малко количество тонер.
Тази настройка е полезна, когато отпечатвате чернови. Можете да включите тази
настройка независимо от другите настройки за качество на печата. За повече
информация вижте

Икономичен режим

.

Забележка

Не всички функции на принтера са налични за всички драйвери или

операционни системи. Вижте онлайн помощ за "Свойства на принтера (драйвер)"
за информация относно наличието на функции за този драйвер.

BGWW

Настройки за качество на печат

29