HP LaserJet P2015 Printer series - Отпечатване върху бланки и предварително отпечатани формуляри

background image

Отпечатване върху бланки и предварително отпечатани

формуляри

За спецификациите на медията вижте

Указания за използване на медията

.

1.

Отворете тава 1 и регулирайте водачите на медията спрямо ширината на медията.

32

Глава 5 Задачи за печат

BGWW

background image

2.

Подайте медията с горната част напред, а страната, върху която ще се печата, обърната
нагоре.

3.

Отворете "Свойства на принтера" (или Printing Preferences (Предпочитания за печат)
в Windows 2000 и XP). За указания вижте

Конфигуриране на принтерския драйвер за

Windows

или

Конфигуриране на принтерския драйвер за Macintosh

.

4.

В раздела Paper/Quality (Хартия/Качество) или в Paper (Хартия) (раздел Paper Type/Quality
(Тип хартия/Качество) за някои Mac драйвери), изберете правилния тип медия.

Забележка

Не всички функции на принтера са налични за всички драйвери или

операционни системи. Вижте онлайн помощ за "Свойства на принтера (драйвер)"
за информация относно наличието на функции за тези драйвери.

5.

Отпечатайте документа.

За да печатате чрез ръчно подаване, вижте

Ръчно подаване

.

Забележка

За да отпечатате една страница придружително писмо върху бланка,

съпътствано от документ, състоящ се от много страници, заредете бланката с лице
нагоре в тава 1, а след това заредете хартия за другите страници в тава 2. Принтерът
автоматично печата първо от тава 1.