HP LaserJet P2015 Printer series - Отпечатване върху плик

background image

Отпечатване върху плик

Използвайте само пликове, които се препоръчват за лазерни принтери. За повече информация
вижте

Указания за използване на медията

.

1.

Отворете вратичката за директно излизане на хартия.

2.

Отворете тава 1 и регулирайте водачите на медията спрямо ширината на плика.

30

Глава 5 Задачи за печат

BGWW

background image

3.

Поставете плика със страната, върху която ще печатате, обърната нагоре и горния ръб по
дължината на левия водач на медията.

Забележка

Ако пликът има капаче на късата страна, първо подайте страната с

капачето в принтера.

4.

Отворете "Свойства на принтера" (или Printing Preferences (Предпочитания за печат)
в Windows 2000 и XP). За указания вижте

Конфигуриране на принтерския драйвер за

Windows

или

Конфигуриране на принтерския драйвер за Macintosh

.

5.

В раздела Paper/Quality (Хартия/Качество) или в Paper (Хартия) (раздел Paper Type/
Quality
(Тип хартия/Качество) за някои Mac драйвери), изберете правилния тип медия.

Забележка

Не всички функции на принтера са налични за всички драйвери или

операционни системи. Вижте онлайн помощ за "Свойства на принтера (драйвер)"
за информация относно наличието на функции за този драйвер.

6.

Отпечатайте документа.

За да печатате чрез ръчно подаване, вижте

Ръчно подаване

.