HP LaserJet P2015 Printer series - Отпечатване на водни знаци

background image

Отпечатване на водни знаци

Може да използвате опцията за водни знаци, за да отпечатате текст "под" (като фон на)
съществуващ документ. Може да искате да имате, например, написано с големи сиви букви
Чернова или Поверително, отпечатано по диагонал върху първата страница или върху всички
страници на документа.

1.

Отворете "Свойства на принтера" (или Printing Preferences (Предпочитания за печат)
в Windows 2000 и XP). За указания вижте

Конфигуриране на принтерския драйвер за

Windows

или

Конфигуриране на принтерския драйвер за Macintosh

.

2.

В раздела Effects (Ефекти) (раздел Watermark/Overlay (Воден знак/подложка) при някои
Mac драйвери) изберете водния знак, който искате да използвате.

Забележка

Не всички функции на принтера са налични за всички драйвери или

операционни системи. Вижте онлайн помощ за "Свойства на принтера (драйвер)"
за информация относно наличието на функции за този драйвер.

BGWW

Отпечатване на водни знаци

45