HP LaserJet P2015 Printer series - Идентифициране на частите на продукта

background image

Идентифициране на частите на продукта

Следните илюстрации идентифицират компонентите на принтерите HP LaserJet P2015 Series.
Показан е моделът HP LaserJet P2015dn.

Фигура 1-1

HP LaserJet P2015dn, изглед отпред

1

Изходна касета

2

Вратичка на печатащата касета

3

Тава 1 (тава за универсална хартия 50 листа)

4

Номер на модел

5

Тава 2 (отделна входна тава за 250 листа)

6

Копче за включване/изключване

7

Бутон за отваряне на вратичката на печатащата касета

8

Панел за управление

Фигура 1-2

HP LaserJet P2015dn, изглед отзад

1

Вратичка за директно излизане

2

Гнездо за захранването

4

Глава 1 Информация за продукта

BGWW

background image

3

Селектор на размера на медията при автоматично двустранно печатане (само при дуплекс моделите)

4

HP вътрешен мрежов порт (само за моделите, предназначени за работа в мрежа)

5

USB порт

6

Задна вратичка на пътя за автоматично двустранно печатане (само при дуплекс моделите)

7

Лостове за отстраняване на засядане

8

Сериен номер

BGWW

Идентифициране на частите на продукта

5

background image

6

Глава 1 Информация за продукта

BGWW

background image

2