HP LaserJet P2015 Printer series - Информация за програмата на HP за връщане и рециклиране на консумативи за печат

background image

Информация за програмата на HP за връщане и рециклиране на

консумативи за печат

От 1992 година HP предлага връщане и безплатно рециклиране на консумативите на HP
LaserJet. През 2004 г. програмата на HP Planet Partners за консумативи за лазерни принтери се
прилага в 85% от световния пазар, на който се продават консумативи на HP LaserJet. Етикети с
предварително платени марки и посочен адрес са включени в ръководството с инструкции в
повечето кутии с печатащи касети на HP LaserJet. Етикетите и кашоните са налични и чрез
уебсайта:

http://www.hp.com/recycle

.

Използвайте етикета, за да връщате само празни, оригинални печатащи касети на HP LaserJet.
Моля не използвайте този етикет за касети, които не са на HP, повторно напълнени или
възстановени касети, или върнати от гаранция. Консумативите за печат или други предмети,
изпратени по погрешка до програмата HP Planet Partners, не могат да бъдат върнати.

През 2004 г. в света са рециклирани повече от 10 милиона печатащи касети HP LaserJet по
програмата на HP Planet Partners за рециклиране на консумативи. Това рекордно число
представлява материали за печатащи касети на стойност 26 милиона английски лири, отклонени
от сметищата. В световен мащаб през 2004 г. HP рециклира средно около 59% от печатащата
касета, състояща се основно от пластмаса и метали. Пластмасата и металите се използват за
създаването на нови продукти, като продукти на HP, пластмасови тави и макари. Оставащите
материали се депонират по екологичен начин.

Връщане в САЩ

За да е по-отговорно към опазването на околната среда връщането на използваните касети и
консумативи, HP насърчава връщането в насипно състояние. Просто вържете две или три
печатащи касети заедно и използвайте обикновен, предварително платен и с посочен адрес
етикет на UPS, който ще намерите в пакета. За допълнителна информация в САЩ позвънете на
(1) (800) (340-2445) или посетете уеб сайта на HP на адрес

http://www.hp.com/recycle

.

Връщане извън САЩ

Потребители извън САЩ трябва да посетят уеб сайта

http://www.hp.com/recycle

за повече

информация относно наличността на програмата на HP за върнати консумативи и рециклиране.

BGWW

Програма за екологично стопанисване на продукта

147