HP LaserJet P2015 Printer series - Опазване на околната среда

background image

Опазване на околната среда

Hewlett-Packard Company е ангажирана да предоставя качествени продукти по екосъобразен
начин. Този продукт е създаден с няколко атрибута с цел намаляване на влиянието му върху
околната среда.