HP LaserJet P2015 Printer series - Хартия

background image

Хартия

Този уред може да използва рециклирана хартия, когато тя отговаря на указанията, посочени
в Print Media Guide. За повече информация как да поръчате вижте

Поръчка на консумативи и

принадлежности

. Този уред е подходящ за използване на рециклирана хартия в съответствие

с EN12281:2002.