HP LaserJet P2015 Printer series - Пестене на тонер

background image

Пестене на тонер

EconoMode (Икономичен режим) е функция, която позволява на принтера да използва по-малко
тонер на страница. Изборът на тази опция може да удължи живота на печатащата касета и да
намали разхода на страница. Това ще намали, обаче, качеството на печат. Отпечатаното
изображение е по-светло, но е подходящо при отпечатване на чернови или коректури. HP не
препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). За повече информация
вижте

Икономичен режим

.

BGWW

Печатащи касети HP

123