HP LaserJet P2015 Printer series - Съхраняване на печатащи касети

background image

Съхраняване на печатащи касети

Не отстранявайте печатащата касета от опаковката й, докато не сте готови да я използвате, и
ограничете до минимум излагането на светлина.