HP LaserJet P2015 Printer series - Нагъване или набръчкване

background image

Нагъване или набръчкване

Проверете типа и качеството на медията. При висока
температура и влажност се получава нагъване на
медията. За повече информация вижте

Поддържани

видове хартия и друга медия

.

Медията може да е престояла дълго във входната
тава. Обърнете обратно тестето с медията в тавата.
Опитайте също да завъртите медията на 180° във
входната тава.

Отворете вратичката за директно излизане на
хартията и опитайте да отпечатате директно. За
повече информация вижте

Път за директно излизане

на хартията

.

Температурата на изпичащия модул може да е много
висока. Проверете дали в принтерския драйвер е
избран подходящ тип медия. Ако проблемът
продължава, изберете тип медия, който използва по-
ниска температура на изпичащия модул, като
например прозрачно фолио или лека медия.