HP LaserJet P2015 Printer series - Неизпечен тонер

background image

Неизпечен тонер

Почистете вътрешността на принтера. За указания
вижте

Почистване на принтера

.

Проверете типа и качеството на медията. За повече
информация вижте

Поддържани видове хартия и

друга медия

.

Опитайте да инсталирате нова печатаща касета на
HP. За указания вижте

Замяна на печатащата

касета

.

Проверете дали в принтерския драйвер е избран
подходящ тип медия.

Включете принтера директно към електрически
контакт вместо към силова шина.