HP LaserJet P2015 Printer series - Почистване на заседнала хартия

background image

Почистване на заседнала хартия

Понякога хартията засяда по време на задание за печат. Получавате уведомление за засядане
на медията чрез грешка в софтуера и лампичките на контролния панел на принтера. За повече
информация вижте

Цветове на лампичката за състоянието

.

Ето някои причини за засядане на медията:

Входните тави са заредени неправилно или са препълнени. За повече информация вижте

Зареждане на медия

.

Забележка

Когато добавяте нова медия, винаги отстранявайте напълно медията,

която е във входната тава, и подравнявайте тестето с новата медия. Това помага да
се предотврати поемането на няколко листа от медията наведнъж и намалява
случаите на засядане на медията.

Медията не отговаря на спецификациите на HP. За повече информация вижте

Поддържани

видове хартия и друга медия

.

Принтерът може да се нуждае от отстраняване на прахта от хартията и други частици по
пътя на хартията. За указания вижте

Почистване на принтера

.

Може би има неизпечен тонер в принтера след засядане на медия. Този тонер се изчиства след
отпечатването на няколко листа.

ВНИМАНИЕ

Засядането на медията може да доведе до неизпечен тонер върху

страницата. Ако нацапате дрехите си с тонер, изперете ги в студена вода. Горещата вода
ще фиксира тонера върху плата.