HP LaserJet P2015 Printer series - Път за директно излизане на хартията

background image

Път за директно излизане на хартията

За да изчистите засядане на пътя за директно излизане на хартията, направете следното:

BGWW

Почистване на заседнала хартия

111

background image

ВНИМАНИЕ

Не използвайте остри предмети, като пинцети или дългоусти клещи за

отстраняване на заседнала хартия. Повреда, причинена от остри предмети, не се покрива
от гаранцията.

1.

Отворете вратичката за директно излизане на хартия.

2.

Дръпнете надолу зелените лостове за притискане и освобождаване.

112

Глава 7 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

3.

Хванете с двете си ръце тази част от медията, която се вижда най-добре (това включва и
средната част) и внимателно я изтеглете от принтера.

Забележка

Ако не можете да хванете здраво медията с ръцете си, извършете

процедурата, описана в

Област на печатащата касета

.

4.

Затворете вратичката за директно излизане на хартия.