HP LaserJet P2015 Printer series - Стъпка 6: Изглежда ли отпечатаната страница, както очаквахте?

background image

Стъпка 6: Изглежда ли отпечатаната страница, както

очаквахте?

Да

Проблемът трябва да се отстрани. Ако не е отстранен,

Свързване с поддръжката на HP

.

Не

Вижте

Отпечатаната страница е различна от това, което

се появява на екрана

.

Ако не сте в състояние да решите проблема,

Свързване с

поддръжката на HP

.