HP LaserJet P2015 Printer series - USB връзки

background image

USB връзки

Всички принтери HP LaserJet P2015 Series поддържат USB връзки.

1.

Поставете компактдиска за инсталиране на софтуера в CD-ROM устройството на
компютъра.

2.

Ако инсталационната програма не стартира автоматично, потърсете в съдържанието на
компактдиска файла SETUP.EXE и го отворете.

3.

Следвайте инструкциите на екрана.