HP LaserJet P2015 Printer series - Спецификации по опазване на околната среда

background image

Спецификации по опазване на околната среда

Експлоатационна среда

Принтер, включен в контакт за променлив ток:

Температура: 10°C до 32,5°C

Влажност: 20 до 80 % (без кондензиране)

Среда за съхранение

Принтер, изключен от контакта за променлив ток:

Температура: 0°C до 40°C

Влажност: 10 до 80 % (без кондензиране)

Забележка

Стойностите са базирани на предварителни данни. За актуална информация

вижте

http://www.hp.com/support/ljP2015

.