HP LaserJet P2015 Printer series - Управление и поддръжка

background image

Управление и поддръжка

Тази глава съдържа информация по следните теми:

Страници с информация за принтера

HP ToolboxFX

Вграден уеб сървър

Замяна на печатащата касета

Преразпределяне на тонера

Почистване на принтера

Почистване на придърпващата ролка (тава 1)

Почистване на придърпващата ролка (тава 2)

Икономичен режим

BGWW

47