HP LaserJet P2015 Printer series - Вграден уеб сървър

background image

Вграден уеб сървър

Вграденият уеб сървър позволява преглед на състоянието на принтера и мрежата и управление
на функциите на печатане от компютъра вместо от контролния панел на принтера. По-долу са
посочени примери за това какво можете да направите чрез вградения уеб сървър:

Преглед на информацията за състоянието на принтера

Преглед и отпечатване на вътрешни страници

Определяне на оставащото време до изчерпване на всички консумативи и поръчване
на нови

Задаване на размер и тип на медията, заредена в отделните тави

Преглед и промяна на конфигурацията на тавите

Преглед и промяна на настройките по подразбиране за конфигурация на принтера

Преглед и промяна на конфигурацията на мрежата

Вграденият уеб сървър предлага същите функции като раздела "Разширени настройки на
принтера" в HP ToolboxFX. Основните различия при използването на вградения уеб сървър и
HP ToolboxFX са следните:

Не е необходимо да инсталирате софтуер на компютъра. Трябва да използвате един от тези
поддържани уеб браузъри:

Internet Explorer 6.0 (или по-нова версия)

Netscape Navigator 7.0 (или по-нова версия)

Firefox 1.0 (или по-нова версия)

Mozilla 1.6 (или по-нова версия)

Opera 7.0 (или по-нова версия)

Safari 1.2 (или по-нова версия)

Konqueror 3.2 (или по-нова версия)

Вграденият уеб сървър е наличен на шестнадесет езика.

Вграденият уеб сървър не осигурява (изпраща) предупреждения за състоянието или
предупреждения по електронна поща.

Вграденият уеб сървър работи, когато принтерът е свързан към мрежа, базирана на TCP/IP.
Вграденият уеб сървър не поддържа мрежово свързване, базирано на протокол IPX.

Забележка

Не ви е необходим достъп до Интернет, за да отваряте и използвате

вградения уеб сървър. Въпреки това, ако щракнете върху връзка на някоя страница,
трябва да имате достъп до Интернет, за да можете да посетите сайта, асоцииран с тази
връзка.

56

Глава 6 Управление и поддръжка

BGWW