HP LaserJet P2015 Printer series - Замяна на печатащата касета

background image

Замяна на печатащата касета

1.

Натиснете бутона за отваряне на вратичката на печатащата касета, а след това извадете
печатащата касета от принтера. За информация относно рециклиране вижте във
вътрешността на кутията на печатащата касета.

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите повреда, не излагайте печатащата касета на

пряка светлина. Покрийте я с лист хартия.

2.

Извадете новата печатаща касета от опаковката.

3.

Огънете езичето от лявата страна на касетата, за да го освободите.

4.

Дърпайте езичето, докато цялата лента бъде отстранена от касетата. Поставете лентата в
кутията от печатащата касета, за да я върнете за рециклиране.

BGWW

Замяна на печатащата касета

59

background image

5.

Разклатете леко касетата за печат от предната към задната страна, за да разпределите
равномерно тонера.

6.

Поставете печатащата касета в принтера и затворете вратичката на касетата.

ВНИМАНИЕ

Ако по дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и

изперете дрехата в студена вода. Горещата вода фиксира тонера върху тъканта.

60

Глава 6 Управление и поддръжка

BGWW