HP LaserJet P2015 Printer series - Икономичен режим

background image

Икономичен режим

EconoMode (Икономичен режим) е функция, която позволява на принтера да използва по-малко
тонер на страница. Изборът на тази опция може да удължи живота на печатащата касета и да
намали разхода на страница. Това ще намали, обаче, качеството на печат. Отпечатаното
изображение е по-светло, но е подходящо при отпечатване на чернови или коректури.

HP не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използвате
непрекъснато EconoMode (Икономичен режим), когато средното покритие на тонера е значително
по-малко от 5%, е възможно тонерът да издържи по-дълго от механичните части на печатащата
касета. Ако при тези обстоятелства качеството на печат започне да намалява, трябва да
поставите нова печатаща касета, дори и да има останал тонер в касетата.

1.

За да използвате EconoMode (Икономичен режим), отворете Свойства на принтера (или
Printing Preferences (Предпочитания за печат) в Windows 2000 и XP). За указания вижте

Конфигуриране на принтерския драйвер за Windows

или

Конфигуриране на принтерския

драйвер за Macintosh

.

2.

В раздела Хартия/Качество или в Завършване (раздел Тип хартия/Качество за някои Mac
драйвери), изберете отметка EconoMode (Икономичен режим).

Забележка

Не всички функции на принтера са налични за всички драйвери или

операционни системи. За да получите информация относно наличните функции на даден
драйвер, вижте онлайн помощта за драйвера или за параметрите на принтера.

BGWW

Икономичен режим

77

background image

78

Глава 6 Управление и поддръжка

BGWW

background image

7