HP LaserJet P2015 Printer series - Почистване на принтера

background image

Почистване на принтера

Когато е необходимо, почиствайте външната страна на принтера с чиста, мека кърпа.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте почистващи препарати с амоняк върху или около принтера.

По време на процеса на отпечатване във вътрешността на принтера се събират частици хартия,
тонер и прах. С времето тези натрупвания могат да предизвикат проблеми в качеството на печат,
като петна или зацапване от тонера или засядане на хартията. За да отстраните и предотвратите
този вид проблеми, можете да почиствате областта на печатащата касета и пътя за медията в
принтера.