HP LaserJet P2015 Printer series - Страница за конфигурация на мрежата

background image

Страница за конфигурация на мрежата

Забележка

Страницата за конфигурация на мрежата е налична само за принтери с

вътрешен мрежов порт на HP.

Страницата за конфигурация на мрежата автоматично се отпечатва, когато отпечатвате
конфигурационна страница от контролния панел. Страницата за конфигурация на мрежата
предоставя следната информация за конфигуpацията на мрежата на принтера:

IP адрес

версия на фърмуера

статистика на мрежата

информация за използвания протокол

48

Глава 6 Управление и поддръжка

BGWW