HP LaserJet P2015 Printer series - Предупреждения

background image

Предупреждения

Папката HP ToolboxFX Предупреждения съдържа връзки към следните основни страници:

Set up Status Alerts (Настройване на предупреждения за състоянието). Настройте
HP ToolboxFX да изпраща изскачащи предупреждения за определени събития, като
например ниски нива на тонера.

Set up E-mail Alerts (Настройване на предупреждения по електронната поща).
Настройте HP ToolboxFX да изпраща предупреждения по електронната поща за определени
събития, като например ниски нива на тонера.