HP LaserJet P2015 Printer series - Настройване на предупреждения за състоянието

background image

Настройване на предупреждения за състоянието

HP ToolboxFX може да отваря изскачащи предупреждения на компютъра при появата на
определени събития. Събития, които активират предупрежденията, включват засядания, ниски
нива на тонер в печатащата касета на HP, използване на печатаща касета, която не е HP, празни
входни тави и съобщения за грешка.

Предупрежденията се появяват само когато принтерът отпечатва от компютъра, на който сте
настроили предупрежденията.

Забележка

Трябва да щракнете върху Приложи, за да запаметите промените.