Ajuda HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Guia de l’usuari

background image
background image

HP LaserJet sèrie P2015

Guia de l'usuari

background image

Informació sobre propietat intel·lectual

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense un permís escrit previ,
excepte si les lleis del copyright ho
permeten.

Edition 1, 09/2006

La informació continguda en aquest
document està subjecta a canvis sense avís.

Les úniques garanties dels productes i
serveis HP s'expressen a la declaració de
garantia expressa adjunta en aquests
productes i serveis. Cap informació inclosa
en aquest document pot interpretar-se com
una garantia addicional. HP no es fa
responsable dels errors o omissions
editorials o tècnics continguts en aquest
document.

Crèdits de marca registrada

Microsoft

®

i Windows

®

són marques

registrades als EUA de Microsoft
Corporation.

PostScript

®

és una marca registrada de

Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

i la marca Energy Star

®

són

marques registrades als EUA de la United
States Environmental Protection Agency.

Número de peça: CB366-90957

background image

Índex de continguts

1 Informació del producte

Característiques del producte .............................................................................................................. 2

Impressora HP LaserJet P2015 ........................................................................................... 2
Impressora HP LaserJet P2015d ......................................................................................... 2
Impressora HP LaserJet P2015n ......................................................................................... 3
Impressora HP LaserJet P2015dn ....................................................................................... 3
Impressora HP LaserJet P2015x ......................................................................................... 3

Identificació dels components del producte ......................................................................................... 4

2 Quadre de comandament

3 Programari del producte

Sistemes operatius compatibles ......................................................................................................... 10
Connexions de la impressora ............................................................................................................. 11

Connexions USB ............................................................................................................... 11
Connexions a la xarxa ....................................................................................................... 11

Connexió de la impressora a la xarxa ............................................................... 11
Instal·lació del programari de la impressora per a la impressora en
xarxa ................................................................................................................. 12

Programari per al Windows ................................................................................................................ 13

Controladors de la impressora del Windows ..................................................................... 13

Tipus de controlador del Windows .................................................................... 13
Instal·lació del programari de la impressora del Windows ................................ 13

Per instal·lar el programari de la impressora al Windows XP (64
bits) i Windows Server 2003 ............................................................. 13
Per instal·lar programari d'impressora al Windows 98 (només el
controlador), Me (només el controlador), 2000 i XP (32 bits) ........... 13

Configuració del controlador de la impressora del Windows ............................ 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Servidor web incrustat ....................................................................................................... 14

Programari per al Macintosh .............................................................................................................. 15

Controladors de la impressora del Macintosh ................................................................... 15

Instal·lació del controlador de la impressora del Macintosh .............................. 15
Configuració del controlador de la impressora del Macintosh .......................... 15

Fitxers PPD (PostScript Printer Description) ..................................................................... 16

4 Paper compatible i altres suports

Optimització de la qualitat d'impressió dels tipus de suport ............................................................... 18
Directrius per utilitzar els suports ....................................................................................................... 19

CAWW

iii

background image

Suports HP ........................................................................................................................ 19
Suports que cal evitar ........................................................................................................ 19
Suports que poden malmetre la impressora ...................................................................... 19
Paper ................................................................................................................................. 20
Etiquetes ............................................................................................................................ 20

Composició de les etiquetes ............................................................................. 20

Transparències .................................................................................................................. 20
Sobres ............................................................................................................................... 20

Composició dels sobres .................................................................................... 21
Sobres amb juntes als dos costats ................................................................... 21
Sobres amb tires adhesives o solapes ............................................................. 21
Emmagatzematge dels sobres .......................................................................... 21

Cartolina i suports gruixuts ................................................................................................ 22

Composició de les cartolines ............................................................................ 22
Directrius per a les cartolines ............................................................................ 22

Paper de carta i formularis prèviament impresos .............................................................. 22

5 Tasques d'impressió

Càrrega de suports ............................................................................................................................. 26

Safata 1 ............................................................................................................................. 26
Safata 2 i safata opcional 3 ............................................................................................... 26
Ruta de sortida directa ....................................................................................................... 27
Alimentació manual ........................................................................................................... 27

Paràmetres de qualitat d'impressió .................................................................................................... 29
Impressió en un suport especial ......................................................................................................... 30

Impressió en un sobre ....................................................................................................... 30
Impressió de transparències o etiquetes ........................................................................... 31
Impressió de cartes i formularis preimpresos .................................................................... 32
Impressió de suport de mida personalitzada i cartolina ..................................................... 33

Impressió en ambdues cares de la pàgina (dúplex) ........................................................................... 35

Impressió a doble cara manual .......................................................................................... 35

Impressió a doble cara manual utilitzant la safata de sortida superior ............. 35
Impressió a doble cara manual utilitzant la porta de sortida directa ................. 38

Impressió a doble cara automàtica .................................................................................... 41

Impressió de diverses pàgines en un sol full de paper (impressió N-up) ........................................... 43
Impressió de fullets ............................................................................................................................ 44
Impressió de marques d'aigua ........................................................................................................... 45
Cancel·lació d'un treball d'impressió .................................................................................................. 46

6 Gestió i manteniment

Pàgines d'informació de la impressora .............................................................................................. 48

Pàgina de demostració ...................................................................................................... 48
Pàgina de configuració ...................................................................................................... 48
Pàgina d'estat dels consumibles ....................................................................................... 48
Pàgina de configuració de la xarxa .................................................................................... 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 50

Per veure l'HP ToolboxFX ................................................................................................. 50
Estat ................................................................................................................................... 50
Avisos ................................................................................................................................ 51

Configuració d'avisos d'estat ............................................................................. 51

iv

CAWW

background image

Configuració d'avisos per correu electrònic ...................................................... 51

Ajuda .................................................................................................................................. 52
Paràmetres del dispositiu .................................................................................................. 52

Informació del dispositiu .................................................................................... 52
Manipulació del paper ....................................................................................... 52
Qualitat d'impressió ........................................................................................... 53
Tipus de paper .................................................................................................. 53
Configuració del sistema ................................................................................... 53
Servei ................................................................................................................ 54

Paràmetres d'impressió ..................................................................................................... 54

Impressió ........................................................................................................... 54
PCL 5e .............................................................................................................. 54
PCL 6 ................................................................................................................ 54
PostScript .......................................................................................................... 54

Paràmetres de la xarxa ...................................................................................................... 55

Servidor web incrustat ........................................................................................................................ 56

Com obrir el servidor web incrustat ................................................................................... 56
Fitxa Status (Estat) ............................................................................................................ 57
Fitxa Settings (Paràmetres) ............................................................................................... 57
Fitxa Networking (Xarxa) ................................................................................................... 58
Enllaços ............................................................................................................................. 58

Substitució del cartutx d'impressió ..................................................................................................... 59
Redistribució del tòner ........................................................................................................................ 61
Neteja de la impressora ..................................................................................................................... 62

Neteja de l'àrea del cartutx d'impressió ............................................................................. 62
Neteja de la ruta del suport de la impressora .................................................................... 63

Neteja del rodet de recollida (safata 1) .............................................................................................. 65
Neteja del rodet de recollida (safata 2) .............................................................................................. 68
EconoMode ........................................................................................................................................ 75

7 Solució de problemes

Cerca de la solució ............................................................................................................................. 78

Pas 1: La impressora està ben configurada? .................................................................... 78
Pas 2: El llum A punt està encès? ..................................................................................... 78
Pas 3: Podeu imprimir una pàgina de demostració? ......................................................... 79
Pas 4: La qualitat d'impressió és acceptable? ................................................................... 79
Pas 5: La impressora es comunica amb l'ordinador? ........................................................ 79
Pas 6: La pàgina impresa té l'aspecte que esperàveu? .................................................... 79
Com posar-se en contacte amb el servei d'assistència d'HP ............................................ 80

Patrons de l'indicador lluminós d'estat ............................................................................................... 81
Problemes comuns del Macintosh ..................................................................................................... 88
Errors d'emulació HP PostScript de nivell 3 ....................................................................................... 91
Solució de problemes de suport ......................................................................................................... 92
La pàgina impresa té un aspecte diferent del de la pantalla .............................................................. 94

Text borrós, incorrecte o incomplet ................................................................................... 94
Falten gràfics o text, o bé hi ha pàgines en blanc ............................................................. 94
El format de pàgina és diferent del d'una altra impressora HP LaserJet ........................... 95
Qualitat dels gràfics ........................................................................................................... 95

Problemes de programari de la impressora ....................................................................................... 96
Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................................ 97

CAWW

v

background image

Impressió clara o descolorida ............................................................................................ 97
Punts de tòner ................................................................................................................... 97
Taques blanques ............................................................................................................... 97
Línies verticals ................................................................................................................... 98
Fons gris ............................................................................................................................ 98
Taques de tòner ................................................................................................................. 98
Partícules de tòner soltes .................................................................................................. 99
Defectes verticals repetitius ............................................................................................... 99
Caràcters deformats .......................................................................................................... 99
Inclinació de la pàgina ..................................................................................................... 100
Ondulacions ..................................................................................................................... 100
Arrugues o plecs .............................................................................................................. 100
Contorn dispers del tòner ................................................................................................ 101

Solució dels encallaments ................................................................................................................ 102

Àrea del cartutx d'impressió ............................................................................................. 102
Safates d'entrada ............................................................................................................. 104
Safata de sortida .............................................................................................................. 107
Ruta de sortida directa ..................................................................................................... 108
Ruta d'impressió a doble cara automàtica ....................................................................... 109

Solució de problemes de configuració de la xarxa ........................................................................... 114

Apèndix A Annex d'accessoris/consumibles

Encàrrec de consumibles i accessoris ............................................................................................. 116
Servidors d'impressió en xarxa 10/100 ............................................................................................ 118
Cartutxos d'impressió HP ................................................................................................................. 119

Política d'HP sobre els cartutxos d'impressió que no siguin HP ...................................... 119
Emmagatzematge dels cartutxos d'impressió ................................................................. 119
Durada esperada dels cartutxos d'impressió ................................................................... 119
Com estalviar tòner .......................................................................................................... 119

DIMM (memòria o tipus de lletra) ..................................................................................................... 120

Instal·lació d'un mòdul DIMM de memòria ...................................................................... 120
Prova de la instal·lació del mòdul DIMM .......................................................................... 122
Extracció d'un mòdul DIMM ............................................................................................. 122

Apèndix B Servei i assistència

Servei de maquinari ......................................................................................................................... 126
Garantia ampliada ............................................................................................................................ 127
Directrius per tornar a embalar la impressora .................................................................................. 128
Com posar-se en contacte amb HP ................................................................................................. 129

Apèndix C Especificacions de la impressora

Especificacions de l'entorn ............................................................................................................... 132
Emissions acústiques ....................................................................................................................... 133
Especificacions elèctriques .............................................................................................................. 134
Especificacions físiques ................................................................................................................... 136
Capacitats i classificacions de la impressora ................................................................................... 137
Especificacions de memòria ............................................................................................................. 138
Disponibilitat dels ports .................................................................................................................... 139

vi

CAWW

background image

Apèndix D Informació sobre normatives

Conformitat amb les normes FCC .................................................................................................... 142
Declaració de conformitat ................................................................................................................. 143
Declaracions sobre normatives ........................................................................................................ 144

Declaració sobre la seguretat làser ................................................................................. 144
Normatives DOC al Canadà ............................................................................................ 144
Declaració EMI a Corea ................................................................................................... 144
Declaració sobre el làser a Finlàndia ............................................................................... 145

Programa d'administració ambiental dels productes ........................................................................ 146

Protecció del medi ambient ............................................................................................. 146
Producció d'ozó ............................................................................................................... 146
Consum d'energia ............................................................................................................ 146
Consum de tòner ............................................................................................................. 146
Consum de paper ............................................................................................................ 146
Plàstics ............................................................................................................................ 146
Consumibles d'impressió HP LaserJet ............................................................................ 146
Informació sobre el programa de devolució i reciclatge de consumibles d'impressió HP 147
Paper ............................................................................................................................... 147
Restriccions materials ...................................................................................................... 147
Eliminació d'equipament en domicilis privats a la Unió Europea ..................................... 148
Full de dades de seguretat de materials .......................................................................... 148
Per obtenir més informació .............................................................................................. 148

Apèndix E Garantia i llicència

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 150
Contracte de llicència de programari de Hewlett-Packard ............................................................... 151
Garantia limitada per a cartutxos d'impressió .................................................................................. 152

Índex ................................................................................................................................................................. 153

CAWW

vii

background image

viii

CAWW

background image

1