HP LaserJet P2015 Printer series - Índex

background image

Índex

A

accessoris, encarregar 116
acústica 133
adreça IP 88
alimentació, interruptor 4
automàtica, impressió a doble cara

41

avisos per correu electrònic,

configuració 50

avisos, configuració 50

B

botó de la porta del cartutx

d'impressió 4

C

cancel·lació d'un treball d'impressió

46

càrrega de suports

safata 1 26
safata 2 26
safata opcional 3 26

cartolina

directrius d'utilització 22
impressió 33

cartutx d'impressió

durada esperada 119
emmagatzematge 119
encàrrec 116
estat, visualització amb

l'HP ToolboxFX 50

garantia 152
on es poden tornar per reciclar-

los 147

política d'HP 119
porta 4
redistribució del tòner 61
utilització de cartutxos

d'impressió HP 119

com encarregar consumibles i

accessoris 116

com estalviar tòner 119
com posar-se en contacte amb HP

129

com tornar a embalar la impressora

128

configuració

impressora HP LaserJet P2015

2

impressora

HP LaserJet P2015d 2

impressora

HP LaserJet P2015dn 3

impressora

HP LaserJet P2015n 3

impressora

HP LaserJet P2015x 3

conformitat amb les normes FCC

142

connexió a la xarxa 11
conservació del tòner 119
consumibles

estat, visualització amb

l'HP ToolboxFX 50

consumibles, encarregar 116
controlador

Macintosh, accedir 15
Macintosh, instal·lar 15
Macintosh, solucionar

problemes 88

Windows, accedir 13
Windows, instal·lar 13

controlador d'emulació PostScript

de nivell 3, paràmetres de
l'HP ToolboxFX 54

controlador de la impressora

Macintosh 15
Windows 13

D

declaracions sobre normatives

conformitat amb les normes

FCC 142

declaració de conformitat 143
declaració EMI a Corea 144
declaració sobre el làser a

Finlàndia 145

normatives DOC al Canadà

144

programa d'administració

ambiental dels productes
146

DIMM

afegir 120
extracció 122
prova 122

directa, ruta de sortida 27
diverses pàgines, impressió en un

sol full de paper 43

durada esperada, cartutx

d'impressió 119

E

EconoMode 75
encallaments, solució 102
Energy Star 146
errors

emulació PostScript de nivell 3

91

programari 96

errors d'emulació PostScript de

nivell 3 91

especificacions

acústica 133
capacitats i classificacions de la

impressora 137

disponibilitat dels ports 139
electricitat 134
entorn 132

CAWW

Índex

153

background image

físiques 136
memòria 138
suports 17

especificacions de l'entorn 132
estat

avisos, HP ToolboxFX 50
visualització amb

l'HP ToolboxFX 50

etiquetes

directrius d'utilització 20
impressió 31

EWS. Consulteu servidor Web

incrustat

extracció d'una pàgina encallada

102

F

falta

gràfics 94
text 94

fitxa Device Settings (Paràmetres

del dispositiu), HP ToolboxFX
52

fitxa Documentation

(Documentació) (HP ToolboxFX)

52

fitxa Help (Ajuda), HP ToolboxFX

52

fitxa Information (Informació)

(servidor web incrustat) 57

fitxa Network Settings (Paràmetres

de xarxa), HP ToolboxFX 55

fitxa Networking (Xarxa) (servidor

web incrustat) 58

fitxa Settings (Paràmetres)

(Servidor web incrustat) 57

fitxa Status (Estat), HP ToolboxFX

50

formularis preimpresos

directrius d'utilització 22
impressió 32

full de dades de seguretat de

materials (MSDS) 148

fullets 44

G

garantia

ampliada 127
cartutx d'impressió 152
llicència 151

producte 150

garantia ampliada 127
gràfics

falta 94
qualitat baixa 95

H

HP ToolboxFX

fitxa Device Settings

(Paràmetres del dispositiu)
52

fitxa Documentation

(Documentació) 52

fitxa Help (Ajuda) 52
fitxa Network Settings

(Paràmetres de xarxa) 55

fitxa Status (Estat) 50

I

impressió

alimentació manual 27
cancel·lació 46
carta 32
cartolina 33
diverses pàgines en un sol full

de paper 43

en ambdues cares del paper

(automàtica) 41

en ambdues cares del paper

(manual) 35

en sobres 30
en suport especial 30
etiquetes 31
formularis preimpresos 32
fullets 44
marques d'aigua 45
N-up 43
pàgina d'estat dels consumibles

48

pàgina de configuració 48
pàgina de configuració de la

xarxa 48

pàgina de demostració 48
suport de mida personalitzada

33

transparències 31

impressió a doble cara

automàtica 41
manual 35

impressió a doble cara manual

35

impressió amb alimentació manual

27

impressió dúplex (a doble cara)

automàtica 41
manual 35

impressió N-up 43
impressora

com tornar a embalar 128
connexions 11
especificacions 131
neteja 62
problemes de programari 96
quadre de comandament 7
visió global 4

impressora, especificacions 137
inclinades, pàgines 92
interruptor d'alimentació 4
interruptor d'encesa/apagada 4

LL

llicència de programari 151

M

Macintosh

controlador, accedir 15
controlador, instal·lar 15
controlador, solucionar

problemes 88

PPD 16
problemes, solucionar 88
programari 15
targeta USB, solució de

problemes 89

marques d'aigua, impressió 45
memòria

extracció 122
instal·lació 120
prova 122

millora de la qualitat d'impressió

97

N

neteja

impressora 62
rodet de recollida (safata 1)

65

rodet de recollida (safata 2)

68

ruta del suport 63

154

Índex

CAWW

background image

número de model 4
número de sèrie 5

O

optimització de la qualitat

d'impressió dels tipus de suport

18

P

pàgina d'estat dels consumibles

48

pàgina de configuració 48
pàgina de configuració de la xarxa

48

pàgina de demostració 48
pàgines corbades 92
pàgines d'informació

pàgina d'estat dels consumibles

48

pàgina de configuració 48
pàgina de configuració de la

xarxa 48

pàgina de demostració 48

pàgines d'informació de la

impressora

pàgina d'estat dels consumibles

48

pàgina de configuració 48
pàgina de configuració de la

xarxa 48

pàgina de demostració 48

pàgines en blanc 94
pàgines inclinades 92
paper

paràmetres de l'HP ToolboxFX

53

recomanats 19
utilització 20

paper de carta

directrius d'utilització 22
impressió 32

paper de mida personalitzada 33
paper gruixut, directrius per a la

utilització 22

paràmetres

HP ToolboxFX 52
qualitat d'impressió 29

patrons de l'indicador lluminós 81
patrons de l'indicador lluminós

d'estat 81

PCL 5e 54
peces de recanvi 116
port de xarxa interna HP 5
port USB

solució de problemes del

Macintosh 89

ubicació 5

porta

cartutx d'impressió 4
sortida directa 4

porta de ruta automàtica a doble

cara, posterior 5

porta de sortida directa 4
porta del cartutx d'impressió, botó

4

ports, solució de problemes del

Macintosh 89

PPD 16
problemes d'alimentació,

solucionar 92

producte

característiques 2
programari 9

programa d'administració

ambiental dels productes 146

programari

accés al controlador Windows

13

contracte de llicència de

programari 151

controladors de la impressora,

Windows 13

HP ToolboxFX 14, 50
Macintosh 15
problemes 96
sistemes operatius compatibles

10

Windows 13

Q

quadre de comandament

paràmetres de l'HP ToolboxFX

53

patrons de l'indicador lluminós

d'estat 81

qualitat

impressió 18
paràmetres de l'HP ToolboxFX

53

qualitat d'imatge 53

qualitat d'impressió

arrugues 100
caràcters deformats 99
contorn dispers del tòner 101
defectes verticals repetitius

99

EconoMode 75
fons gris 98
impressió clara o descolorida

97

inclinació de la pàgina 100
línies verticals 98
ondulacions 100
ones 100
optimització dels tipus de suport

18

paràmetres 29
paràmetres de l'HP ToolboxFX

53

partícules de tòner soltes 99
plecs 100
punts de tòner 97
taques blanques 97
taques de tòner 98

qualitat del resultat, paràmetres de

l'HP ToolboxFX 53

R

receptacle d'alimentació 4
reciclatge

cartutxos d'impressió 59
on es poden tornar els cartutxos

147

programa de devolució i

mediambiental de
consumibles d'impressió HP

147

redistribució del tòner 61
reparació

com posar-se en contacte amb

HP 129

servei de maquinari 126

rodet de recollida (safata 1) 65
rodet de recollida (safata 2) 68
ruta de sortida directa 27, 38
ruta del suport, neteja 63

S

safata 1

càrrega 26

CAWW

Índex

155

background image

ubicació 4

safata 2

càrrega 26
ubicació 4

safata 3 26
safata d'entrada

càrrega de suports 26
safata 1 4
safata 2 4

safata de sortida

impressió a doble cara manual

35

solució d'encallaments 107
ubicació 4

safates d'entrada de paper

problemes d'alimentació,

solucionar 92

selector automàtic de mida de

suport per a impressió a doble
cara 5

servei de maquinari 126
servei i assistència

com posar-se en contacte amb

HP 129

maquinari 126

servei i suport

paràmetres de l'HP ToolboxFX

54

servidor Web incrustat

visió global 14

servidor web incrustat

encàrrec de consumibles 58
estat del dispositiu 57
estat dels consumibles 57
fitxa Information (Informació)

57

fitxa Networking (Xarxa) 58
fitxa Settings (Paràmetres) 57
impressió de pàgines

d'informació 57

pàgina de configuració 57
registre d'incidències 57
servei tècnic 58
utilització 56

servidors d'impressió 118
servidors d'impressió en xarxa i

sense cables 10/100 118

sistemes operatius compatibles

10

sobres

directrius d'utilització 20
impressió 30

solució

arrugues 100
caràcters deformats 99
contorn dispers del tòner 101
defectes verticals repetitius

99

errors d'emulació PostScript de

nivell 3 91

falten gràfics o text 94
fons gris 98
impressió clara o descolorida

97

inclinació de la pàgina 100
la pàgina impresa és diferent de

la pàgina que apareix a la
pantalla 94

línies verticals 98
ondulacions 100
ones 100
pàgines en blanc 94
pàgines inclinades 92
partícules de tòner soltes 99
plecs 100
problemes d'alimentació 92
problemes de programari de la

impressora 96

problemes del Macintosh 88
punts de tòner 97
qualitat de gràfics baixa 95
taques blanques 97
taques de tòner 98
text borrós 94
text incomplet 94

solució de problemes

comunicació entre la impressora

i l'ordinador 79

configuració de la impressora

78

contacte amb el servei

d'assistència d'HP 80

llum A punt 78
pàgina de demostració 79
pàgina impresa i aspecte

esperat 79

qualitat d'impressió 79

solució dels encallaments 102
suports

càrrega 26

cartolina 22
directrius d'utilització 19
etiquetes 20
formularis preimpresos 22
gruixuts 22
impressió manual 27
optimització de la qualitat

d'impressió dels tipus de
suport 18

paper 20
paper de carta 22
paràmetres de l'HP ToolboxFX

53

recomanats 19
sobres 20
solució dels encallaments

102

tipus que cal evitar 19
tipus que poden malmetre la

impressora 19

transparències 20

suports HP 19

T

tasques d'impressió 25
text

borrós 94
falta 94

text borrós 94
tipus de suport

paràmetres de l'HP ToolboxFX

53

tòner

baix 97
conservació 119
contorn dispers 101
emmagatzematge dels

cartutxos d'impressió 119

partícules de tòner soltes 99
porta del cartutx d'impressió 4
punts 97
redistribució 61
taques 98

ToolboxFX. Consulteu

HP ToolboxFX

transparències

directrius d'utilització 20
impressió 31

156

Índex

CAWW

background image

U

USB, ubicació del port 5

V

visió global de la impressora 4

W

web, servidor incrustat 56
Windows

controlador, accedir 13
controlador, instal·lar 13

X

xarxa interna HP, port 5
xarxa, connexions 11

CAWW

Índex

157

background image

158

Índex

CAWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB366-90957*

*CB366-90957*

CB366-90957