HP LaserJet P2015 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

EconoMode és una característica que permet que la impressora utilitzi menys tòner per pàgina. Si
seleccioneu aquesta opció, allargareu la durada del cartutx d'impressió i reduireu el cost per pàgina.
Tanmateix, també es reduirà la qualitat d'impressió. La imatge impresa és més clara, però és adequada
per imprimir esborranys o proves.

HP no recomana que s'utilitzi sempre l'opció EconoMode. Si s'utilitza EconoMode tot el temps quan la
cobertura mitja del tòner és molt menys del 5%, és possible que el tòner duri més que les parts
mecàniques del cartutx d'impressió. Si la qualitat d'impressió comença a veure's afectada en aquestes
circumstàncies, cal col·locar un cartutx d'impressió nou, encara que hi hagi tòner al cartutx.

1.

Per utilitzar EconoMode, obriu les propietats de la impressora (o les preferències d'impressió al
Windows 2000 i XP). Consulteu

Configuració del controlador de la impressora del Windows

o

Configuració del controlador de la impressora del Macintosh

per obtenir instruccions.

2.

A la fitxa Paper/Quality (Paper/Qualitat) o Finishing (Presentació) (o fitxa Paper Type/Quality
[Tipus de paper/Qualitat], en alguns controladors Mac), seleccioneu el quadre de verificació
EconoMode.

Nota

No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors

o sistemes operatius. Consulteu les propietats de la impressora (controlador) a l'ajuda en línia
per obtenir informació sobre la disponibilitat de funcions d'aquest controlador.

CAWW

EconoMode

75

background image

76

Capítol 6 Gestió i manteniment

CAWW

background image

7