HP LaserJet P2015 Printer series - Avisos

background image

Avisos

La carpeta Alerts (Avisos) de l'HP ToolboxFX conté enllaços a les pàgines principals següents:

Set up Status Alerts (Configuració d'avisos d'estat): podeu configurar l'HP ToolboxFX per tal de
rebre avisos emergents de determinades incidències, com ara un nivell baix de tòner.

Set up E-mail Alerts (Configuració d'avisos per correu electrònic): podeu configurar
l'HP ToolboxFX per tal de rebre missatges d'avís per correu electrònic sobre determinades
incidències, com ara un nivell baix de tòner.