HP LaserJet P2015 Printer series - Qualitat d’impressió

background image

Qualitat d'impressió

Feu servir les opcions de qualitat d'impressió de l'HP ToolboxFX per millorar l'aspecte dels treballs
d'impressió.

Resolution (Resolució): seleccioneu una resolució de 600 per a treballs d'impressió de qualitat i
Fast Res 1200 per a treballs d'impressió de qualitat superior. Seleccioneu ProRes 1200 per obtenir
un treball d'impressió d'òptima qualitat (el temps d'impressió augmenta).

REt: Activeu la funció REt per millorar la qualitat d'impressió.

Print density (Densitat de la impressió): per obtenir una densitat d'impressió superior, seleccioneu
un número més elevat. Per obtenir una densitat d'impressió inferior, seleccioneu un número menys
elevat.

EconoMode: EconoMode és una característica que permet que la impressora utilitzi menys tòner
per pàgina. Si seleccioneu aquesta opció, allargareu la durada del cartutx d'impressió i reduireu
el cost per pàgina. Tanmateix, també es reduirà la qualitat d'impressió. La imatge impresa és més
clara, però és adequada per imprimir esborranys o proves. HP no recomana que s'utilitzi sempre
l'opció EconoMode. Consulteu

EconoMode

per obtenir més informació.

Nota

Feu clic a Apply (Aplica) per desar els canvis.