HP LaserJet P2015 Printer series - Fitxa Status (Estat)

background image

Fitxa Status (Estat)

El grup de les pàgines d'estat es compon de les pàgines següents.

Device Status (Estat del dispositiu): aquesta pàgina mostra l'estat de la impressora i els
consumibles HP.

Device Configuration (Configuració del dispositiu): aquesta pàgina mostra la informació que hi
ha a la pàgina de configuració de la impressora.

Supplies Status (Estat dels consumibles): aquesta pàgina mostra l'estat dels consumibles HP i
proporciona números de peça. Per encarregar nous consumibles, feu clic a Order Supplies
(Encarrega consumibles) a la part superior dreta de la finestra.

Event log (Registre d'incidències): aquesta pàgina conté una llista de totes les incidències i errors
de la impressora.

Print Info Pages (Imprimeix les pàgines d'informació): aquesta pàgina conté enllaços que
permeten imprimir diferents pàgines d'informació que hi ha a la memòria de la impressora.

Network Summary (Resum de la xarxa): aquesta pàgina conté la informació trobada a la pàgina
de resum de la xarxa de la impressora.