HP LaserJet P2015 Printer series - Configuració del controlador de la impressora del Macintosh

background image

Configuració del controlador de la impressora del Macintosh

Per obrir el controlador de la impressora del Macintosh des de l'ordinador, utilitzeu un dels mètodes
següents:

CAWW

Programari per al Macintosh

15

background image

Sistema operatiu

Per canviar els paràmetres de
tots els treballs d'impressió
fins que es tanqui el
programari

Per canviar els paràmetres per
defecte del treball d'impressió
(per exemple, activar l'opció
d'impressió per les dues cares
per defecte)

Per canviar els paràmetres de
configuració (per exemple,
afegir una safata o habilitar/
inhabilitar la impressió a doble
cara manual)

Macintosh OS X
V10.2.8, V10.3.9 i
V10.4.3

1.

Al menú File (Fitxer), feu
clic a Print (Imprimeix).

2.

Canvieu els paràmetres
que desitgeu als diversos
menús emergents.

1.

Al menú File (Fitxer), feu
clic a Print (Imprimeix).

2.

Canvieu els paràmetres
que desitgeu als diversos
menús emergents.

3.

Al menú emergent Presets
(Predefinits), feu clic a
Save as (Anomena i desa)
i escriviu un nom per al
valor predefinit.

Aquests paràmetres es desen al
menú Presets (Predefinits). Per
utilitzar els paràmetres nous,
seleccioneu l'opció predefinida
desada cada vegada que
vulgueu obrir un programa i
imprimir.

1.

Per obrir Printer Setup
Utility
(Utilitat de
configuració de la
impressora), seleccioneu la
unitat de disc dur, feu clic a
Applications
(Aplicacions), Utilities
(Utilitats) i, a continuació,
feu doble clic a Printer
Setup Utility
(Utilitat de
configuració de la
impressora).

2.

Feu clic a la cua
d'impressió.

3.

Al menú Printers
(Impressores), feu clic a
Show Info (Mostra la
informació).

4.

Feu clic al menú Installable
options
(Opcions
instal·lables).