HP LaserJet P2015 Printer series - Errors d’emulació HP PostScript de nivell 3

background image

Errors d'emulació HP PostScript de nivell 3

Les situacions següents són específiques del llenguatge d'emulació HP PostScript de nivell 3 i es poden
produir quan s'està utilitzant diferents llenguatges d'impressora.

Nota

Per rebre un missatge imprès o per pantalla quan es produeixin errors d'emulació HP

PostScript de nivell 3, obriu el quadre de diàleg Print Options (Opcions d'impressió) i feu clic a
l'opció que desitgeu de la secció PS Errors (Errors de PS). També podeu accedir a aquestes
opcions des del servidor web incrustat.

Taula 7-5

Errors d'emulació HP PostScript de nivell 3

Símptoma

Causa possible

Solució

El treball s'imprimeix amb Courier (el
tipus de lletra per defecte de la
impressora) en comptes del tipus de
lletra sol·licitat.

El tipus de lletra sol·licitat no es
descarrega. És possible que s'hagi
canviat el llenguatge d'impressora per
imprimir un treball PCL just abans de
rebre el treball d'impressió d'emulació
HP PostScript de nivell 3.

Descarregueu el tipus de lletra i envieu
el treball d'impressió un altre cop.
Comproveu el tipus i la ubicació de la
lletra. Si cal, descarregueu-lo a la
impressora. Comproveu la
documentació del programari.

Una pàgina legal s'imprimeix amb els
marges retallats.

Treball d'impressió massa complex.

Imprimiu el treball a 600 punts per
polzada, reduïu la complexitat de la
pàgina o instal·leu més memòria.

S'imprimeix una pàgina d'error
d'emulació HP PostScript de nivell 3.

Possiblement el treball d'impressió no
sigui d'emulació HP PostScript de nivell
3.

Assegureu-vos que el treball d'impressió
sigui d'emulació HP PostScript de nivell
3. Comproveu si l'aplicació de
programari esperava que s'enviés a la
impressora un fitxer de capçalera de
configuració o d'emulació HP PostScript
de nivell 3.

Error de comprovació de límit

El treball d'impressió és massa complex. Imprimiu el treball a 600 punts per

polzada, reduïu la complexitat de la
pàgina o instal·leu més memòria.

Error de VM

Error de tipus de lletra

Seleccioneu tots els tipus de lletra que es
puguin descarregar del controlador de la
impressora.

Comprovació d'abast

Error de tipus de lletra

Seleccioneu tots els tipus de lletra que es
puguin descarregar del controlador de la
impressora.

CAWW

Errors d'emulació HP PostScript de nivell 3

91