HP LaserJet P2015 Printer series - Impressió clara o descolorida

background image

Impressió clara o descolorida

El cartutx d'impressió s'està exhaurint.

Pot ser que el suport no compleixi les especificacions de
Hewlett-Packard (per exemple, que sigui massa humit o
massa aspre). Consulteu

Paper compatible i altres

suports

per obtenir més informació.

Si tota la pàgina és clara, el paràmetre de densitat de la
impressió és massa baix o pot ser que estigui activada
l'opció EconoMode. Ajusteu la densitat de la impressió i
inhabiliteu l'opció EconoMode a les propietats de la
impressora. Consulteu

Com estalviar tòner

per obtenir

més informació.