HP LaserJet P2015 Printer series - Càrrega de suports

background image

Càrrega de suports

A les seccions següents es descriu com carregar suports a les diferents safates d'entrada.

ATENCIÓ

Si intenteu imprimir en suports amb arrugues, doblecs o qualsevol altre dany, pot

ser que s'encalli el paper. Consulteu

Solució dels encallaments

per obtenir més informació.