HP LaserJet P2015 Printer series - Impressió de fullets

background image

Impressió de fullets

Podeu imprimir fullets en paper Carta, Legal o A4.

Nota

Aquesta funció no està disponible en totes les versions del Macintosh OS X.

1.

Carregueu paper a la safata 1.

2.

Tanqueu la porta de sortida directa.

3.

Obriu les propietats de la impressora (o les preferències d'impressió al Windows 2000 i XP).
consulteu

Configuració del controlador de la impressora del Windows

per obtenir instruccions.

4.

A la fitxa Finishing (Presentació) (o fitxa Paper Type/Quality [Tipus de paper/Qualitat], en alguns
controladors Mac), desactiveu el quadre de verificació Correct Order for Straight Paper Path
(Ordre correcte de la ruta de paper directa).

5.

Seleccioneu el quadre de verificació Print On Both Sides (Imprimeix en ambdues cares).

6.

Seleccioneu Left Edge Binding (Enquadernació al marge esquerre) o Right Edge Binding
(Enquadernació al marge dret) a la llista desplegable Booklet Layout (Presentació del fullet).

7.

Establiu el nombre de pàgines per full en 2.

8.

Feu clic a D'acord.

9.

Imprimiu el document.

10.

Plegueu i grapeu les pàgines.

44

Capítol 5 Tasques d'impressió

CAWW