HP LaserJet P2015 Printer series - Impressió en un sobre

background image

Impressió en un sobre

Utilitzeu només sobres recomanats per a les impressores làser. Consulteu

Directrius per utilitzar els

suports

per obtenir més informació.

1.

Obriu la porta de sortida directa.

2.

Obriu la safata 1 i ajusteu les guies del suport a l'amplada del sobre.

30

Capítol 5 Tasques d'impressió

CAWW

background image

3.

Col·loqueu el sobre amb la cara que s'hagi d'imprimir cap amunt i la part superior tocant la guia
de suport esquerra.

Nota

Si el sobre té una solapa a la banda estreta, inseriu aquest cantó en primer lloc a la

impressora.

4.

Obriu les propietats de la impressora (o les preferències d'impressió al Windows 2000 i XP).
Consulteu

Configuració del controlador de la impressora del Windows

o

Configuració del

controlador de la impressora del Macintosh

per obtenir instruccions.

5.

A la fitxa Paper/Quality (Paper/Qualitat) o Paper (o fitxa Paper Type/Quality [Tipus de paper/
Qualitat], en alguns controladors Mac), seleccioneu el tipus de suport correcte.

Nota

No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els

controladors o sistemes operatius. Consulteu les propietats de la impressora (controlador)
a l'ajuda en línia per obtenir informació sobre la disponibilitat de funcions d'aquest
controlador.

6.

Imprimiu el document.

Per imprimir amb alimentació manual, consulteu

Alimentació manual

.