Nápověda pro HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Uživatelská píručka

background image
background image

Tiskárna HP LaserJet P2015 Series

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských právech

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu zakázány
kromě případů, kdy to povoluje autorský
zákon.

Číslo části: CB366-90965

Edition 1, 09/2006

Uvedené informace mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou
výslovně uvedeny v prohlášeních o
zárukách, které jsou dodávány současně s
těmito produkty a službami. Žádný obsah
nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné
záruky. Společnost HP nenese
zodpovědnost za technické nebo textové
chyby obsažené v tomto dokumentu.

Informace o ochranných známkách

Microsoft

®

a Windows

®

jsou registrované

ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA.

PostScript

®

je registrovanou ochrannou

známkou společnosti Adobe Systems
Incorporated.

Energy Star

®

a značka Energy Star

®

jsou

registrované známky Komise pro ochranu
životního prostředí v USA.

background image

Obsah

1 Informace o produktu

Vlastnosti produktu ............................................................................................................................... 2

Tiskárna HP LaserJet P2015 ............................................................................................... 2
Tiskárna HP LaserJet P2015d ............................................................................................. 2
Tiskárna HP LaserJet P2015n ............................................................................................. 3
Tiskárna HP LaserJet P2015dn ........................................................................................... 3
Tiskárna HP LaserJet P2015x ............................................................................................. 3

Popis součástí ...................................................................................................................................... 4

2 Ovládací panel

3 Software produktu

Podporované operační systémy ......................................................................................................... 10
Připojení tiskárny ................................................................................................................................ 11

Připojení USB .................................................................................................................... 11
Připojení k síti .................................................................................................................... 11

Připojení tiskárny k síti ...................................................................................... 11
Instalace softwaru síťové tiskárny ..................................................................... 12

Software pro Windows ....................................................................................................................... 13

Ovladače tiskárny pro systémy Windows .......................................................................... 13

Typy ovladačů pro systémy Windows ............................................................... 13
Instalace softwaru tiskárny pro systémy Windows ............................................ 13

Instalace softwaru tiskárny v systémech Windows XP (64 bitů) a
Windows Server 2003 ...................................................................... 13
Instalace softwaru tiskárny v systémech Windows 98 (pouze
ovladač), Me (pouze ovladač), 2000 a XP (32 bitů) ......................... 13

Konfigurace ovladače tiskárny pro systémy Windows ...................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Implementovaný server WWW .......................................................................................... 14

Software pro Macintosh ...................................................................................................................... 15

Ovladače tiskárny pro systém Macintosh .......................................................................... 15

Instalace ovladače tiskárny pro systém Macintosh .......................................... 15
Konfigurace ovladače tiskárny pro systém Macintosh ...................................... 15

Soubory PPD (PostScript Printer Description) ................................................................... 16

4 Podporované papíry a další média

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií ................................................................................. 18
Pokyny k používání médií .................................................................................................................. 19

Média HP ........................................................................................................................... 19

CSWW

iii

background image

Nevhodná média ................................................................................................................ 19
Média, která mohou poškodit tiskárnu ............................................................................... 19
Papír .................................................................................................................................. 20
Štítky .................................................................................................................................. 20

Provedení štítků ................................................................................................ 20

Fólie ................................................................................................................................... 20
Obálky ................................................................................................................................ 20

Provedení obálek .............................................................................................. 20
Obálky se švy po obou stranách ....................................................................... 21
Obálky se samolepicími proužky nebo chlopněmi ............................................ 21
Skladování obálek ............................................................................................. 21

Kartony a silná média ........................................................................................................ 21

Provedení kartonů ............................................................................................. 22
Pokyny k použití kartonů ................................................................................... 22

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře .......................................................................... 22

5 Tiskové úlohy

Vložení média ..................................................................................................................................... 24

Zásobník 1 ......................................................................................................................... 24
Zásobník 2 a volitelný zásobník 3 ...................................................................................... 25
Přímá výstupní dráha ......................................................................................................... 25
Ruční podávání .................................................................................................................. 25

Nastavení kvality tisku ........................................................................................................................ 27
Tisk na speciální média ...................................................................................................................... 28

Tisk na obálky .................................................................................................................... 28
Tisk na fólie nebo štítky ..................................................................................................... 29
Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře .............................................................. 30
Tisk na vlastní formát média a kartony .............................................................................. 31

Tisk na obě strany papíru (duplex) ..................................................................................................... 33

Ruční oboustranný tisk ...................................................................................................... 33

Ruční oboustranný tisk do horní výstupní přihrádky ......................................... 33
Ruční oboustranný tisk pomocí přímé dráhy média .......................................... 36

Automatický oboustranný tisk ............................................................................................ 39

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk N-up) ............................................................................... 41
Tisk brožur .......................................................................................................................................... 42
Tisk vodoznaků .................................................................................................................................. 43
Zrušení tiskové úlohy ......................................................................................................................... 44

6 Používání a údržba

Stránky s informacemi o tiskárně ....................................................................................................... 46

Zkušební stránka ............................................................................................................... 46
Konfigurační stránka .......................................................................................................... 46
Stránka stavu spotřebního materiálu ................................................................................. 46
Konfigurační stránka sítě ................................................................................................... 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Postup při zobrazení panelu HP ToolboxFX ...................................................................... 47
Stav .................................................................................................................................... 47
Upozornění ........................................................................................................................ 48

Nastavení stavových upozornění ...................................................................... 48
Nastavení upozornění elektronické pošty ......................................................... 48

iv

CSWW

background image

Nápověda .......................................................................................................................... 48
Nastavení zařízení ............................................................................................................. 49

Informace o zařízení ......................................................................................... 49
Manipulace s papírem ....................................................................................... 49
Kvalita tisku ....................................................................................................... 50
Typy papíru ....................................................................................................... 50
Nastavení systému ............................................................................................ 50
Servis ................................................................................................................ 50

Nastavení tisku .................................................................................................................. 50

Tisk .................................................................................................................... 51
PCL 5e .............................................................................................................. 51
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Nastavení sítě .................................................................................................................... 51

Implementovaný server WWW ........................................................................................................... 52

Otevření implementovaného serveru WWW ..................................................................... 52
Karta Stav .......................................................................................................................... 53
Karta Nastavení ................................................................................................................. 53
Karta Použití sítě ............................................................................................................... 53
Odkazy ............................................................................................................................... 54

Výměna tiskové kazety ....................................................................................................................... 55
Změna rozložení toneru ..................................................................................................................... 57
Čištění tiskárny ................................................................................................................................... 58

Čištění prostoru tiskové kazety .......................................................................................... 58
Čištění dráhy média v tiskárně .......................................................................................... 59

Čištění podávacího válce (zásobník 1) .............................................................................................. 61
Čištění podávacího válce (zásobník 2) .............................................................................................. 64
Režim EconoMode ............................................................................................................................. 70

7 Řešení problémů

Hledání řešení .................................................................................................................................... 72

Krok 1: Je tiskárna správně nainstalována? ...................................................................... 72
Krok 2: Svítí indikátor Připraveno? .................................................................................... 72
Krok 3: Lze vytisknout zkušební stránku? ......................................................................... 73
Krok 4: Je kvalita tisku uspokojivá? ................................................................................... 73
Krok 5: Komunikuje tiskárna s počítačem? ........................................................................ 73
Krok 6: Odpovídá vytištěná stránka vašim představám? ................................................... 73
Kontakt na technickou podporu společnosti HP ................................................................ 74

Sekvence indikátorů ........................................................................................................................... 75
Běžné potíže s počítačem Macintosh ................................................................................................. 82
Chyby emulace jazyka HP Postscript Level 3 .................................................................................... 85
Řešení problémů s médii .................................................................................................................... 86
Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce ......................................................................... 88

Zkreslený, nesprávný nebo neúplný text ........................................................................... 88
Chybějící grafika nebo text, prázdné stránky ..................................................................... 88
Formát stránky se liší od formátu na jiné tiskárně HP LaserJet ........................................ 89
Kvalita grafiky .................................................................................................................... 89

Potíže se softwarem tiskárny ............................................................................................................. 90
Zlepšení kvality tisku .......................................................................................................................... 91

Světlý nebo bledý tisk ........................................................................................................ 91

CSWW

v

background image

Skvrny od toneru ................................................................................................................ 91
Vynechávky ....................................................................................................................... 91
Svislé čáry ......................................................................................................................... 92
Šedé pozadí ....................................................................................................................... 92
Rozmazaný toner ............................................................................................................... 92
Nezafixovaný toner ............................................................................................................ 93
Opakované svislé vady ...................................................................................................... 93
Zdeformované znaky ......................................................................................................... 93
Zkosení stránky ................................................................................................................. 94
Zkroucení a zvlnění ........................................................................................................... 94
Zvrásnění nebo přehyb ...................................................................................................... 94
Rozptýlený toner na obrysu ............................................................................................... 95

Odstranění uvíznutého papíru ............................................................................................................ 96

Oblast tiskových kazet ....................................................................................................... 96
Vstupní zásobníky ............................................................................................................. 98
Výstupní přihrádka ........................................................................................................... 101
Přímá výstupní dráha ....................................................................................................... 102
Cesta automatického oboustranného tisku ...................................................................... 103

Řešení potíží s nastavením sítě ....................................................................................................... 108

Dodatek A Dodatek - příslušenství/spotřební materiály

Objednání spotřebního materiálu a příslušenství ............................................................................. 110
Tiskové servery a sítě 10/100 .......................................................................................................... 111
Tiskové kazety HP ............................................................................................................................ 112

Zásady společnosti HP týkající se tiskových kazet od jiných výrobců ............................. 112
Skladování tiskových kazet .............................................................................................. 112
Předpokládaná životnost tiskové kazety .......................................................................... 112
Úspora toneru .................................................................................................................. 112

Moduly DIMM (paměť nebo písma) .................................................................................................. 113

Instalace paměťových modulů DIMM ............................................................................. 113
Test instalace paměti DIMM ............................................................................................ 115
Odstranění paměti DIMM ................................................................................................. 115

Dodatek B Servis a podpora

Servis pro hardware ......................................................................................................................... 120
Rozšířená záruka ............................................................................................................................. 121
Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny ............................................................................................ 122
Způsob kontaktování společnosti HP ............................................................................................... 123

Dodatek C Technické údaje tiskárny

Požadavky na okolní prostředí ......................................................................................................... 126
Akustické emise ............................................................................................................................... 127
Elektrotechnické údaje ..................................................................................................................... 128
Rozměry ........................................................................................................................................... 130
Kapacita a výkon tiskárny ................................................................................................................. 131
Technické údaje paměti ................................................................................................................... 132
Dostupné porty ................................................................................................................................. 133

Dodatek D Informace o směrnicích a předpisech

vi

CSWW

background image

Soulad s předpisy FCC .................................................................................................................... 136
Prohlášení o shodě .......................................................................................................................... 137
Směrnice .......................................................................................................................................... 138

Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení ................................................................ 138
Kanadské směrnice DOC ................................................................................................ 138
Prohlášení o elektromagnetickém vyzařování (Korea) .................................................... 138
Laserové osvědčení pro Finsko ....................................................................................... 139

Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí ............................................................ 140

Ochrana životního prostředí ............................................................................................ 140
Tvorba ozónu ................................................................................................................... 140
Spotřeba energie ............................................................................................................. 140
Spotřeba toneru ............................................................................................................... 140
Použití papíru ................................................................................................................... 140
Plasty ............................................................................................................................... 140
Spotřební materiály pro tiskárny HP LaserJet ................................................................. 140
Informace o programu vrácení spotřebního materiálu společnosti HP a jeho
recyklace .......................................................................................................................... 141
Papír ................................................................................................................................ 141
Omezení materiálu .......................................................................................................... 141
Likvidace odpadu uživateli v domácnostech v Evropské unii .......................................... 142
Bezpečnostní list materiálů .............................................................................................. 142
Další zdroje informací ...................................................................................................... 142

Dodatek E Záruka a licence

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................... 144
Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard ................................................................................. 145
Omezená záruka na životnost tiskové kazety .................................................................................. 146

Rejstřík ............................................................................................................................................................. 147

CSWW

vii

background image

viii

CSWW

background image

1