HP LaserJet P2015 Printer series - Cesta automatického oboustranného tisku

background image

Cesta automatického oboustranného tisku

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v cestě automatického oboustranného tisku, proveďte tyto kroky:

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

103

background image

UPOZORNĚNÍ

K odstranění papíru nepoužívejte ostré předměty, jako například pinzetu či

kleště. Na poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2.

Stiskněte zelené uvolňovací páčky.

3.

Vyjměte zásobník 2.

104

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW

background image

4.

Stiskněte zelenou páčku na dvířkách cesty automatického oboustranného tisku na přední straně
tiskárny směrem dolů.

5.

Oběma rukama uchopte boční strany nejvíce vysunutého média (včetně středu) a opatrně je
vytáhněte ven z tiskárny.

6.

Zatlačením zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

105

background image

7.

Znovu vložte zásobník 2.

8.

Otevřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku na zadní straně tiskárny.

9.

Oběma rukama uchopte boční strany nejvíce vysunutého média (včetně středu) a opatrně je
vytáhněte ven z tiskárny.

106

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW

background image

10.

Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

107