HP LaserJet P2015 Printer series - Potíže se softwarem tiskárny

background image

Potíže se softwarem tiskárny

Tabulka 7-6

Potíže se softwarem tiskárny

Problém

Řešení

Ovladač tiskárny HP LaserJet P2015 se nezobrazuje ve
složce Tiskárna.

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na hlavním panelu
systému Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte
položku HP LaserJet P2015 a klepněte na položku
Odinstalovat. Vypněte tiskárnu. Nainstalujte software
tiskárny z disku CD-ROM. Znovu zapněte tiskárnu.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné

aplikace. Aplikace zobrazené v hlavním panelu
zavřete klepnutím pravým tlačítkem myši na
ikonu a výběrem příkazu Zavřít či Deaktivovat.

Zkuste připojit kabel USB do jiného portu USB počítače.

Chcete-li tisknout na sdílené tiskárně, v hlavním panelu
systému Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte
položku Nastavení a vyberte položku Tiskárny.
Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. Postupujte podle
pokynů Průvodce přidáním tiskárny.

Chybová zpráva při instalaci softwaru

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na hlavním panelu
systému Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte
položku HP LaserJet P2015 a klepněte na položku
Odinstalovat. Vypněte tiskárnu. Nainstalujte software
tiskárny z disku CD-ROM. Znovu zapněte tiskárnu.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné

aplikace. Aplikace zobrazené v hlavním panelu
zavřete klepnutím pravým tlačítkem myši na
ikonu a zvolením příkazu Zavřít či Deaktivovat.

Zkontrolujte množství volného místa na jednotce, na
kterou instalujete software tiskárny. V případě potřeby
uvolněte na jednotce co nejvíce místa a software tiskárny
nainstalujte znovu.

V případě potřeby spusťte program Defragmentace disku
a znovu nainstalujte software tiskárny.

Tiskárna je ve stavu Připraveno, ale netiskne

Vytiskněte konfigurační stránku pomocí ovládacího
panelu tiskárny a ověřte funkčnost tiskárny.

Zkontrolujte, že jsou všechny kabely správně připojené a
vyhovují specifikaci. Jde o kabel USB, síťový kabel a
napájecí kabel. Zkuste použít nový kabel.

90

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW