HP LaserJet P2015 Printer series - Odstranění paměti DIMM

background image

Odstranění paměti DIMM

Při odstranění paměti DIMM postupujte podle následujících pokynů:

UPOZORNĚNÍ

Při práci s modulem DIMM noste uzemněné antistatické zařízení, jinak by se

modul DIMM mohl poškodit. Před kontaktem s modulem DIMM se dotkněte tiskárny nebo
uzemněného kovového povrchu.

1.

Vypněte hlavní vypínač a odpojte všechny kabely od tiskárny.

CSWW

Moduly DIMM (paměť nebo písma)

115

background image

2.

Otevřete dvířka paměti DIMM.

3.

Odjistěte pojistné úchyty modulu DIMM zatlačením směrem ven.

116

Dodatek A Dodatek - příslušenství/spotřební materiály

CSWW

background image

4.

Uchopte modul paměti DIMM za dolní hranu a vyjměte jej tiskárny.

Poznámka

Moduly paměti DIMM uchovávejte v antistatickém obalu.

5.

Zavřete dvířka paměti DIMM.

6.

Znovu zapojte všechny kabely do tiskárny a zapněte hlavní vypínač.

CSWW

Moduly DIMM (paměť nebo písma)

117

background image

118

Dodatek A Dodatek - příslušenství/spotřební materiály

CSWW

background image

B