HP LaserJet P2015 Printer series - Popis součástí

background image

Popis součástí

Následující obrázek znázorňuje součásti tiskáren HP LaserJet P2015 Series. Je zobrazen model
HP LaserJet P2015dn.

Obrázek 1-1

Tiskárna HP LaserJet P2015dn, pohled zepředu

1

Výstupní přihrádka

2

Dvířka tiskové kazety

3

Zásobník 1 (Víceúčelový zásobník na 50 listů)

4

Číslo modelu

5

Zásobník 2 (Uzavřený vstupní zásobník na 250 listů)

6

Vypínač

7

Tlačítko dvířek tiskové kazety

8

Ovládací panel

Obrázek 1-2

Tiskárna HP LaserJet P2015dn, pohled zezadu

1

Dvířka pro přímý výstup média

2

Zásuvka napájení

4

Kapitola 1 Informace o produktu

CSWW

background image

3

Automatický výběr velikosti média pro oboustranný tisk (pouze modely s oboustranným tiskem)

4

Interní síťový port HP (pouze síťové modely)

5

Port USB

6

Zadní dvířka cesty automatického oboustranného tisku (pouze modely s oboustranným tiskem)

7

Páčky odstranění uvíznutého papíru

8

Sériové číslo

CSWW

Popis součástí

5

background image

6

Kapitola 1 Informace o produktu

CSWW

background image

2