HP LaserJet P2015 Printer series - Další zdroje informací

background image

Další zdroje informací

Informace o tématech týkajících se životního prostředí

List profilu vlivu na životní prostředí pro tento a mnoho příbuzných produktů společnosti HP

Odpovědnost společnosti HP za životní prostředí

Systém kontroly životního prostředí společnosti HP

Program vrácení a recyklace použitých produktů HP

MSDS

naleznete na stránkách WWW

http://www.hp.com/go/environment/

nebo

http://www.hp.com/hpinfo/

community/environment/productinfo/safety/

.

142

Dodatek D Informace o směrnicích a předpisech

CSWW

background image

E