HP LaserJet P2015 Printer series - Ovládací panel

background image

Ovládací panel

Ovládací panel tiskárny se skládá ze šesti indikátorů a dvou tlačítek. Indikátory svítí nebo blikají v
určitých intervalech, které identifikují stav tiskárny.

1

Kontrolka uvíznutí papíru: Indikuje, že v tiskárně došlo k uvíznutí papíru.

2

Indikátor toneru: Pokud dochází toner v tiskové kazetě, indikátor toneru se rozsvítí. Vyjmete-li tiskovou kazetu z tiskárny,
indikátor toneru bliká.

3

Kontrolka nedostatku papíru: Udává, že v tiskárně došel papír.

4

Indikátor Pozor: Označuje otevřená dvířka tiskové kazety a jiné chyby.

5

Indikátor Připraveno: Tiskárna je připravena k tisku.

6

Tlačítko a indikátor

Pokračovat

.

7

Tlačítko

Zrušit

: Chcete-li zrušit aktuálně zpracovávanou tiskovou úlohu, stiskněte tlačítko

Zrušit

.

Poznámka

Popis sekvencí indikátorů naleznete v části

Sekvence indikátorů

.

CSWW

7

background image

8

Kapitola 2 Ovládací panel

CSWW

background image

3