HP LaserJet P2015 Printer series - Čištění podávacího válce (zásobník 2)

background image

Čištění podávacího válce (zásobník 2)

Chcete-li vyčistit podávací válec zásobníku 2, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a nechejte tiskárnu vychladnout.

2.

Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte z tiskárny.

3.

Vyjměte zásobník 2.

64

Kapitola 6 Používání a údržba

CSWW

background image

4.

Otevřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku v přední části tiskárny (pouze
tiskárny HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn a HP LaserJet P2015x).

5.

Umístěte tiskárnu na pracovní plochu přední stranou směrem nahoru.

6.

Zatáhněte bílé úchytky směrem ven a otočte je nahoru.

CSWW

Čištění podávacího válce (zásobník 2)

65

background image

7.

Posuňte pravou úchytku směrem doprava a během celé procedury ji v této pozici ponechte.

8.

Podávací válec s příslušenstvím posuňte doprava a sejměte levý koncový uzávěr.

66

Kapitola 6 Používání a údržba

CSWW

background image

9.

Vyjměte podávací válec.

10.

Slabě namočte hladký hadřík a otřete válec.

11.

Suchým a hladkým hadříkem otřete podávací válec a odstraňte z něj uvolněné nečistoty.

12.

Počkejte na úplné uschnutí podávacího válce.

CSWW

Čištění podávacího válce (zásobník 2)

67

background image

13.

Vložte levou část podávacího válce do prostoru vlevo (1) a pak vložte jeho pravou část (s vroubky
na hřídeli) do prostoru vpravo (2).

14.

Koncový uzávěr nasaďte na levou stranu hřídele, přitiskněte jej směrem doprava a úchytku otočte
dolů na její místo.

15.

Hřídelí otáčejte, dokud zoubky nezapadnou a hřídel nezaklapne na své místo.

16.

Pravou úchytku stiskněte směrem doleva a otočte ji dolů na její místo.

17.

Umístěte tiskárnu na pracovní plochu horní stranou směrem nahoru.

68

Kapitola 6 Používání a údržba

CSWW

background image

18.

Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

19.

Vraťte tiskovou kazetu na určené místo a uzavřete dvířka.

20.

Zapojte tiskárnu a opět ji zapněte.

CSWW

Čištění podávacího válce (zásobník 2)

69