HP LaserJet P2015 Printer series - Čištění dráhy média v tiskárně

background image

Čištění dráhy média v tiskárně

Nalézáte-li na výtiscích skvrny a tečky od toneru, vyčistěte dráhu média v tiskárně. Tento postup využívá
k odstranění prachu a toneru z dráhy média průhlednou fólii. Nepoužívejte bankovní ani hrubý papír.

CSWW

Čištění tiskárny

59

background image

Poznámka

Nejlepších výsledků lze dosáhnout pomocí listu fólie. Pokud nemáte fólii, můžete

použít kopírovací médium (70 až 90 g/m

2

) s hladkým povrchem.

1.

Zkontrolujte, zda je tiskárna nečinná a indikátor Připraveno svítí.

2.

Vložte do zásobníku 1 fólii.

3.

Pomocí následujícího postupu vytiskněte čistící stránku:

Otevřete panel HP ToolboxFX. Pokyny naleznete v části

HP ToolboxFX

. Klepněte na kartu

Řešení problémů a klepněte na Nástroje kvality tisku. Vyberte čisticí papír.

Na ovládacím panelu tiskárny přidržte tlačítko

Pokračovat

, dokud se všechny tři indikátory

Pokračovat, Připraveno a Pozor nerozsvítí (asi 10 sekund). Jakmile se všechny tři indikátory
rozsvítí, uvolněte tlačítko

Pokračovat

.

Poznámka

Proces čištění trvá přibližně 2 minuty. Čisticí stránka se během procesu čištění

pravidelně zastavuje. Nevypínejte tiskárnu, dokud proces čištění neskončí. Chcete-li tiskárnu
vyčistit důkladně, možná bude třeba opakovat proces čištění několikrát.

60

Kapitola 6 Používání a údržba

CSWW