HP LaserJet P2015 Printer series - Kvalita tisku

background image

Kvalita tisku

Možnosti kvality tisku na panelu HP ToolboxFX slouží ke zlepšení vzhledu výstupu tiskových úloh.

Rozlišení. Vyberte hodnotu rozlišení 600 pro tiskové úlohy s běžnou kvalitou a Fast Res 1200 pro
tiskové úlohy vyžadující vysokou kvalitu. Výběrem možnosti ProRes 1200 zajistíte tisk úloh v
nejvyšší kvalitě, prodlouží se ale doba tisku.

REt. Aktivace nastavení REt přinese zlepšení kvality tisku.

Hustota tisku. Chcete-li zvýšit hustotu tisku, zadejte vyšší číslo. Pro snížení hustoty tisku zadejte
nižší číslo.

EconoMode. Režim EconoMode je funkce umožňující tiskárně používat menší množství toneru.
Tato volba může prodloužit životnost tiskové kazety a snížit tak náklady na stránku. Sníží se však
i kvalita tisku. Vytištěné obrazy jsou mnohem světlejší, ale tento způsob tisku je dostatečný pro
koncepty nebo korekturní výtisky. Společnost HP nedoporučuje používat režim Economode trvale.
Další informace naleznete v části

Režim EconoMode

.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.