HP LaserJet P2015 Printer series - Stav

background image

Stav

Složka Stav na panelu HP ToolboxFX obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

Stav zařízení. Zobrazení informací o stavu tiskárny. Tato stránka ukazuje stavy tiskárny, například
uvíznutí papíru nebo prázdný zásobník. Po odstranění potíží tiskárny aktualizujte stav zařízení
klepnutím na tlačítko Obnovit.

Stav spotřebního materiálu. Zobrazuje podrobné informace o stavu spotřebního materiálu,
například kolik procent toneru v tiskové kazetě přibližně zbývá a kolik stránek se vytisklo s aktuální
tiskovou kazetou. Tato stránka obsahuje také odkazy na objednávání spotřebního materiálu a
vyhledání informací o recyklaci.

CSWW

HP ToolboxFX

47

background image

Konfigurace zařízení. Zobrazuje podrobný popis aktuální konfigurace tiskárny včetně informací
o velikosti nainstalované paměti a nainstalovaných doplňkových zásobnících.

Konfigurace sítě. Zobrazuje podrobný popis aktuálního nastavení sítě včetně adresy IP a stavu
sítě.

Tisk informačních stránek. Vytiskne konfigurační stránku a různé další informační stránky, které
jsou pro tiskárnu k dispozici, například stránku stavu spotřebního materiálu nebo ukázkovou
stránku.

Protokol událostí. Tabulka se čtyřmi sloupci, kde jsou zaznamenány události tiskárny, abyste o
nich měli přehled. Číslo ve sloupci Počet stran určuje celkový počet stránek, které tiskárna vytiskla
do okamžiku, kdy nastala chyba. Protokol událostí také obsahuje stručný popis chyby.