HP LaserJet P2015 Printer series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

Adresa IP 82
akustika 127
automatický oboustranný tisk 39

B

brožury 42

Č

číslo modelu 4
čištění

dráha média 59
podávací válec (zásobník 1)

61

podávací válec (zásobník 2)

64

tiskárna 58

D

DIMM

odstranění 115
přidávání 113
zkoušky 115

dráha média, čištění 59
dvířka

přímý výstup 4
tisková kazeta 4

dvířka cesty automatického

oboustranného tisku, zadní 5

dvířka pro přímý výstup média 4

E

e-mailová upozornění, nastavení

47

Energy Star 140
EWS. Viz implementovaný server

WWW

F

fólie

pokyny k používání 20
tisk na 29

G

grafika

chybějící 88
nízká kvalita 89

H

hlavičkový papír

pokyny k používání 22
tisk na 30

hlavní vypínač 4
HP ToolboxFX

karta Dokumentace 48
karta Nápověda 48
karta Nastavení sítě 51
karta Nastavení zařízení 49
karta Stav 47

CH

chybějící

grafika 88
text 88

chyby

chyby emulace jazyka HP

Postscript Level 3 85

software 90

chyby emulace jazyka HP

Postscript Level 3 85

I

implementovaný server WWW

karta Information (Informace)

53

karta Nastavení 53
karta Použití sítě 53
konfigurační stránka 53
objednání spotřebního materiálu

54

podpora produktu 54
použití 52
protokol událostí 53
přehled 14
stav spotřebního materiálu 53
stav zařízení 53
tisk informačních stránek 53

internetový server,

implementovaný 52

interní síťový port HP 5

K

karta Dokumentace

(HP ToolboxFX) 48

karta Informace (implementovaný

server WWW) 53

karta Nápověda, HP ToolboxFX

48

karta Nastavení (implementovaný

server WWW) 53

karta Nastavení sítě, HP ToolboxFX

51

karta Nastavení zařízení,

HP ToolboxFX 49

karta Použití sítě (implementovaný

server WWW) 53

karta Stav, HP ToolboxFX 47
kartony

pokyny k používání 21
tisk na 31

konfigurace

Tiskárna HP LaserJet P2015

2

Tiskárna HP LaserJet P2015d

2

Tiskárna HP LaserJet P2015dn

3

Tiskárna HP LaserJet P2015n

3

CSWW

Rejstřík

147

background image

Tiskárna HP LaserJet P2015x

3

konfigurační stránka 46
Konfigurační stránka sítě 46
kontaktování společnosti HP 123
kvalita

nastavení panelu HP ToolboxFX

50

tisk 18

kvalita obrazu 50
kvalita tisku

nastavení 27
Nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

nezafixovaný toner 93
opakované svislé vady 93
optimalizace pro různé typy

médií 18

přehyb 94
režim EconoMode 70
rozmazaný toner 92
rozptýlený toner na obrysu 95
skvrny od toneru 91
světlý nebo bledý tisk 91
svislé čáry 92
šedé pozadí 92
vynechávky 91
zdeformované znaky 93
zkosení stránky 94
zkroucení 94
zvlnění 94
zvrásnění 94

kvalita výstupu, nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

L

licence, software 145

M

Macintosh

karta USB, odstraňování

problémů 83

ovladač, instalace 15
ovladač, přístup 15
ovladač, řešení problémů 82
PPD 16
problémy, řešení 82
software 15

média

doporučená 19

fólie 20
hlavičkový papír 22
kartony 21
média, která mohou poškodit

tiskárnu 19

Nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

nevhodné typy 19
obálky 20
odstranění uvíznutého papíru

96

optimalizace kvality tisku u

různých typů médií 18

papír 20
pokyny k používání 19
předtištěné formuláře 22
ruční tisk 25
silné 21
štítky 20
vložení 24

Média HP 19
MSDS (Bezpečnostní list materiálů)

142

N

náhradní díly 110
nastavení

HP ToolboxFX 49
kvalita tisku 27

O

obálky

pokyny k používání 20
tisk na 28

objednání spotřebního materiálu a

příslušenství 110

oboustranný tisk

automatický 39
ruční 33

odstranění uvíznutého papíru 96
odstranění uvíznuté stránky 96
operační systémy, podporované

10

opětovné zabalení tiskárny 122
oprava

kontaktování společnosti HP

123

servis hardwaru 120

optimalizace kvality tisku u různých

typů médií 18

ovládací panel

Nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

sekvence indikátorů 75

ovladač

Macintosh, instalace 15
Macintosh, přístup 15
Macintosh, řešení problémů

82

Windows, instalace 13
Windows, přístup 13

ovladač pro emulaci jazyka

HP Postscript Level 3, nastavení
panelu HP ToolboxFX 51

ovladač tiskárny

Macintosh 15
Windows 13

P

paměť

instalace 113
odstranění 115
zkoušky 115

papír

doporučená 19
Nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

použití 20

PCL 5e 51
podávací válec (zásobník 1) 61
podávací válec (zásobník 2) 64
pokřivené stránky 86
port, umístění USB 5
Port USB

odstraňování problémů v

systému Macintosh 83

umístění 5

porty, odstraňování problémů v

systému Macintosh 83

požadavky na okolní prostředí

126

PPD 16
prázdné stránky 88
problémy s podáváním, řešení 86
produkt

software 9
vlastnosti 2

Program kontroly produktu ve

vztahu k životnímu prostředí
140

148

Rejstřík

CSWW

background image

předpokládaná životnost, tisková

kazeta 112

předtištěné formuláře

pokyny k používání 22
tisk na 30

přehled, tiskárna 4
přímá výstupní dráha 25, 36
připojení k síti 11
připojení k síti 10/100 a bezdrátové

tiskové servery 111

příslušenství, objednání 110

R

recyklace

kde lze kazety vrátit 141
program vrácení spotřebního

materiálu společnosti HP a
jeho recyklace 141

tiskové kazety 55

režim EconoMode 70
rozšířená záruka 121
ruční oboustranný tisk 33

Ř

řešení

chybějící grafika nebo text 88
chyby emulace jazyka HP

Postscript Level 3 85

neúplný text 88
nezafixovaný toner 93
nízká kvalita grafiky 89
opakované svislé vady 93
potíže se softwarem tiskárny

90

potíže s počítačem Macintosh

82

prázdné stránky 88
problémy s podáváním 86
přehyb 94
rozmazaný toner 92
rozptýlený toner na obrysu 95
skvrny od toneru 91
světlý nebo bledý tisk 91
svislé čáry 92
šedé pozadí 92
vynechávky 91
vytištěná stránka se liší od

zobrazení na obrazovce 88

zdeformované znaky 93
zkosené stránky 86

zkosení stránky 94
zkreslený text 88
zkroucení 94
zvlnění 94
zvrásnění 94

řešení problémů

indikátor Připraveno 72
instalace tiskárny 72
komunikace mezi tiskárnou a

počítačem 73

kontakt na technickou podporu

společnosti HP 74

kvalita tisku 73
vytištěná stránka a očekávané

výsledky 73

zkušební stránka 73

S

sekvence indikátorů 75
sériové číslo 5
servis a podpora

hardware 120
kontaktování společnosti HP

123

Nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

servis hardwaru 120
síťový port, interní HP 5
směrnice

finské prohlášení o laseru 139
kanadské směrnice DOC 138
program kontroly produktu ve

vztahu k životnímu prostředí

140

Prohlášení o

elektromagnetickém
vyzařování (Korea) 138

prohlášení o shodě 137
soulad s předpisy FCC 136

software

HP ToolboxFX 14, 47
licenční smlouva k softwaru

145

Macintosh 15
ovladače tiskárny, Windows

13

podporované operační systémy

10

potíže 90

přístup k ovladači pro systém

Windows 13

Windows 13

soulad s předpisy FCC 136
spotřební materiál, objednání

110

spotřební materiály

stav, zobrazení pomocí nástroje

HP ToolboxFX 47

stav

upozornění, HP ToolboxFX

47

zobrazení pomocí nástroje

HP ToolboxFX 47

Stránka stavu spotřebního

materiálu 46

stránky, zkosené 86
stránky s informacemi

konfigurační stránka 46
Konfigurační stránka sítě 46
Stránka stavu spotřebního

materiálu 46

zkušební stránka 46

stránky s informacemi o tiskárně

konfigurační stránka 46
Konfigurační stránka sítě 46
Stránka stavu spotřebního

materiálu 46

zkušební stránka 46

Š

šetření toneru 112
štítky

pokyny k používání 20
tisk na 29

T

technické údaje

akustika 127
dostupnost portů 133
elektrotechnické 128
kapacita a výkon 131
média 17
paměť 132
prostředí 126
rozměry 130

text

chybějící 88
zkreslený 88

těžká média, pokyny k použití 21

CSWW

Rejstřík

149

background image

tisk

brožury 42
konfigurační stránka 46
Konfigurační stránka sítě 46
na fólie 29
na hlavičkový papír 30
na kartony 31
na obálky 28
na předtištěné formuláře 30
na speciální média 28
na štítky 29
na vlastní formát média 31
N-up 41
obě strany papíru (automaticky)

39

obě strany papíru (ručně) 33
ruční podávání 25
Stránka stavu spotřebního

materiálu 46

více stránek na jeden list papíru

41

vodoznaky 43
zkušební stránka 46
zrušení 44

tiskárna

čištění 58
opětovné zabalení 122
ovládací panel 7
potíže se softwarem 90
přehled 4
připojení 11
technické údaje 125

tiskárna, technické údaje 131
tisk N-up 41
tisková kazeta

dvířka 4
kde lze vrátit materiál určený k

recyklaci 141

objednání 110
použití kazet HP 112
předpokládaná životnost 112
stav, zobrazení pomocí nástroje

HP ToolboxFX 47

uskladnění 112
záruka 146
Zásady společnosti HP 112
změna rozložení toneru 57

tiskové servery 111
tiskové úlohy 23
tisk s ručním podáváním 25

tlačítko, dvířka tiskové kazety 4
tlačítko dvířek tiskové kazety 4
toner

docházející 91
dvířka tiskové kazety 4
nezafixovaný toner 93
rozmazaný 92
rozptýlení na obrysu 95
skvrny 91
šetření 112
uskladnění tiskových kazet

112

změna rozložení 57

ToolboxFX. Viz HP ToolboxFX
typy, média

Nastavení panelu

HP ToolboxFX 50

U

upozornění, nastavení 47
úspora toneru 112
uvíznutý papír, odstranění 96

V

více stránek, tisk na jeden list

papíru 41

vlastní formát média 31
vložení média

volitelný zásobník 3 25
Zásobník 1 24
Zásobník 2 25

vodoznaky, tisk 43
vstupní zásobník

vložení média 25
Zásobník 1 4
Zásobník 2 4

vstupní zásobníky

problémy s podáváním, řešení

86

výběr velikosti média pro

oboustranný tisk 5

vypínač 4
vypínač, hlavní 4
výstupní cesta, přímá 25
výstupní přihrádka

odstranění uvíznutého papíru

101

ruční oboustranný tisk 33
umístění 4

W

Windows

ovladač, instalace 13
ovladač, přístup 13

Z

záruka

licence 145
produkt 144
rozšířená 121
tisková kazeta 146

Zásobník 1

umístění 4
vložení 24

Zásobník 2

umístění 4
vložení 25

Zásobník 3 25
zásuvka napájení 4
zkosené stránky 86
zkreslený text 88
zkušební stránka 46
zlepšení kvality tisku 91
změna rozložení toneru 57
zrušení tiskové úlohy 44

150

Rejstřík

CSWW

background image
background image

*CB366-90965*

*CB366-90965*

CB366-90965

©

2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com