HP LaserJet P2015 Printer series - Ruční oboustranný tisk

background image

Ruční oboustranný tisk

Při ručním tisku na obě strany papíru je nutné nechat projít papír tiskárnou dvakrát. Lze tisknout s pomocí
některé z těchto položek:

Horní výstupní přihrádka (pro lehký papír)

Dvířka pro přímý výstup média (pro silný papír nebo média, která se při tisku kroutí)

Poznámka

Ruční oboustranný tisk může způsobit znečištění tiskárny a snížení kvality tisku.

Při znečištění tiskárny postupujte podle pokynů z části

Čištění tiskárny

.